hart

Wondzorg? Thuisverpleging kan!

Heb je een wonde na een ongeval? Herstel je van een ingreep? Of heb je last van een wonde die moeilijk heelt? We geven je graag de juiste wondzorg. Thuisverpleging is mogelijk bij zowel kleine, grote, acute, eenvoudige, complexe als zelfs chronische wonden. Samen met je behandelend arts en onze referentieverpleegkundige wondzorg bepalen we een plan van aanpak om jouw wonde te helpen genezen.

doctor-helping-patient-with-fractured-leg2

Voor welk type wondzorg is thuisverpleging een goed idee?

Niet alle wonden genezen zomaar vanzelf. Soms vraagt een wonde correcte verzorging en nauwkeurige opvolging om ontsteking of infectie te voorkomen. Met professionele wondzorg via thuisverpleging voorkom je vervelende complicaties.

Curamus helpt je bij verschillende soorten wonden:

Eenvoudige wonden en hechtingen

Postoperatieve wonden en wonden met een drain om wondvocht af te voeren

Brandwonden: verzorgen volgens het plan van het brandwondencentrum

Doorligwonden: bijvoorbeeld bij bedlegerige of geïmmobiliseerde mensen

Oncologische wonden: ontstaan door kanker, tumoren, langdurige chemobehandeling, …

Diabetische wonden: diabetici hebben snel last van wondjes die moeilijk genezen

Diepliggende wonden: wonden die behandeling vragen met een wiek om te vermijden dat de wondranden te snel dicht groeien

Complexe botbreuken met een stalen frame buiten het lichaam

Wat kan Curamus voor je doen?

Samen met je arts bepalen we welke wondzorg nodig is. Jij zorgt voor het materiaal, wij voor een nauwkeurige toepassing. Daarnaast zorgen we ook voor het papierwerk dat nodig is voor je ziekenfonds. Zo kan jij focussen op je herstel.

Verband aanbrengen en vervangen

Je wonde verzorgen en observeren

Zalf aanbrengen

Wieken plaatsen, vervangen of verwijderen

Hechtingen of nietjes verwijderen

Een drain controleren, ontsmetten, verwisselen of verwijderen

Preventieadvies bij doorligwonden, diabetische wonden, …

hart

Wondzorg via thuisverpleging aanvragen?

Voor de meeste wondzorgen heb je geen voorschrift van een arts nodig. Contacteer ons en wij komen langs om te kijken welke wondzorg thuisverpleging voor jou kan opstarten. Indien nodig overleggen we met je arts of andere diensten.

Meer diensten in dagelijkse zorg

Onze regio's

Curamus-map-juli-2024 (1)